Om oss

Kila Byalag är en ideell obunden intresseorganisation, vars ändamål är att främja utveckling inom Kila socken. Så står det i första paragrafen i Byalagets stadgar. I andra paragrafen kan man läsa att alla som bor inom Kila socken har rätt att delta och har rösträtt på offentliga möten. Man kan säga att funktionen blir ungefär som en liten kommun. Det är alltså inte en förening i den mening att personer söker medlemskap och betalar medlemsavgift. Alla i Kila är medlemmar.                                                                

Varför är byalaget viktigt?

Byalaget har en viktig funktion i att bevaka Kilas intressen. Exempel på ämnesområden som byalaget bevakar är:

Infrastruktur, vägar, internet och telefoni

Skola och barnomsorg

Äldreomsorg, hemtjänst och vårdinrättningar

Boende, sysselsättning och trygghet
 

Vad gör byalaget?

Byalaget deltar aktivt vid kommunala och länsövergripande sammankomster

Utövar grannsamverkan

Byalaget samordnar Kila-veckan och anordnar varje år midsommarfirande vid von Echstedtska gården 

Inför sommarsäsongen iordningställs badplatser, bryggor och grillplatser

Varje år utges fyra nummer av Kila Bygdeblad 

Boende i Kila och andra hålls med information via byalagets hemsida och tidning 

”Det finns alltid något att bevaka/förbättra – det är bara tid och ork som sätter gränsen. Men det är roligt och stimulerande att verka för landsbygdsutveckling”

Styrelsen  

Kila byalags logotyp